Odfrankowienie czy unieważnienie kredytu we frankach?


Obecne problemy frankowiczów, wynikają m.in. z tego, że banki:

– udzielały kredytów na podstawie umów, których konstrukcja nie była zgodna z prawem,

– całe ryzyko walutowe przerzucały na kredytobiorców,

– samodzielnie ustalały kursy waluty zarówno przy udzielaniu kredytu jak i przy spłacie rat kredytowych,

Banki stosując wysokie spready (marża za wymianę waluty) kształtowały wysokości zobowiązań kredytobiorców.

Na szczęście prawo unijne czy konsumenckie jest po stronie frankowiczów i dlatego w sądach obecnie istnieją dwie możliwości uwolnienia się od kredytów we

frankach – można walczyć o odfrankowienie umowy kredytowej, bądź jej unieważnienie.

W pierwszym przypadku oznacza to usunięcia z umowy kredytowej klauzul walutowych, które stanowią niedozwolone postanowienia umowne.

Unieważnienie umowy sprawia, że przestaje ona obowiązywać, a strony muszą rozliczyć spłaty i wypłaty.

Po wyroku TSUE, dziewięciu na dziesięciu frankowiczów wygrywa w sądach i nasza firma może w tym Państwu pomóc

województwo: śląskie, małopolskie, opolskie

PKO BP, GE Money, Euro Bank, Bank Ochrony Środowiska,